Question

”Låten är inte rätt kodad”/”Filen är i ett format som inte stöds”

  • 14 December 2019
  • 0 replies
  • 635 views

Hej! 
 

Har haft mycket problem med felmeddelande osv. Bytt kanal på mitt wifi till #6.

Får dock fortfarande felmeddelanden och att sonos ibland hoppar över en köad låt! Vad ska jag göra, kan ni se vilken kanal som har minst brus på?


This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.