Answered

sonos roam en batterijduur

  • 10 May 2021
  • 1 reply
  • 50 views

Graag ervaring van personen die al de roam gebruiken.

 

Volgens verschillende topics zie ik veel klachten betreffende batterijduur die geen  10 u en ook geen 10 dagen in stand-by.

 

Klopt dit ?

 

Of zijn er gebruikers die hier geen problemen mee hebben?

 

Mod Edit: Added English translation:

Like experience from people who already use the roam.

 

According to various topics I see many complaints regarding battery life that is not 10 hours and not 10 days in standby.

 

Is this correct ?

 

Or are there users who have no problems with this?

 

 

icon

Best answer by GuitarSuperstar 10 May 2021, 20:16

View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 7

Ja, er zijn gebruikers die niet blij zijn met het leeglopen van de batterij van de Roam in stand-by. Maar als je de Roam volledig uitschakelt wanneer hij niet in gebruik is, door de knop aan de achterkant 5 seconden ingedrukt te houden, kun je de batterij sparen. Dit is wat ik doe en ik ben erg blij met de Roam.

 

Mod edit: Added English translation:

Yes, there are users who are not happy with the Roam battery draining in standby. But if you turn the Roam off completely when not in use, by holding the button on the back for 5 seconds, you can save the battery. This is what I do and I am very happy with the Roam.