Answered

YouSee Musik ikke søgbar i "den nye søgning"

  • 1 November 2023
  • 7 replies
  • 472 views

Badge +1

Når jeg søger med den nye søgning (anbefaling i app: “Prøv den nye søgning”) for jeg ingen resultater på YouSee Musik. Appen fremkommer med et rødt udråbstegn, og skriver at tjenesten ikke svarer.

Skifter jeg til den klassiske søgning, modtager jeg de forventede søgeresultater - også fra YouSee Musik.

Der må være en fejl i søgemotoren.

icon

Best answer by Mike R. H. 24 November 2023, 15:33

View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

7 replies

Hmmmmm…. selv om jeg skifter til klassiske søgning få jeg denne fejl. Servicestatus siger at alt fungere. Se vedhæft.

 

Men dit screen shot er den nye søgning, ikke klassisk…

Ooooops….. det var pokkers. 🤪 Den var IKKE på klassik. Nu virker den. 😀

Jeg takker.

Userlevel 5
Badge +11

Hej I tre! 

Det er rigtigt nok at Yousee i øjeblikket kun virker via den klassiske søgning. Jeg har rapporteret det til vores software team, som er opmærksomme på fejlen. 🙂

Subject: YouSee Musik ikke søgbar i "den nye søgning"

Hej [Elprebse],

Jeg forstår, at du oplever udfordringer med, at YouSee Musik ikke er søgbar i "den nye søgning." Jeg vil gerne hjælpe dig med at adressere dette problem.

For at løse dette spørgsmål, foreslår jeg følgende trin:

  1. Opdater Appen: Sørg for, at du har den seneste version af YouSee Musik-appen installeret. Opdateringer indeholder ofte rettelser til eksisterende problemer.

  2. Genstart Appen: Prøv at genstarte YouSee Musik-appen for at sikre, at eventuelle midlertidige problemer bliver løst.

  3. Kontakt Kundeservice: Hvis problemet fortsætter, kan det være en god idé at kontakte YouSee Kundeservice. De kan give specifik assistance og muligvis indsamle yderligere oplysninger om eventuelle tekniske udfordringer.

Hvis du har yderligere oplysninger om problemet eller har forsøgt disse trin uden held, er jeg her for at hjælpe yderligere. Du er også velkommen til at dele eventuelle meddelelser eller fejlmeddelelser, du modtager, så vi kan få en bedre forståelse af problemet.

Tak for din tålmodighed, og lad os sammen arbejde på at løse dette problem med YouSee Musik.

 

Mod Edit: Det her svar tyder på at være et svar fra en AI. Forvent derfor ikke et svar, hvis i skriver til brugeren. - Mike H

Soory jeg spørger - hvordan får jeg klassisk visning?

Userlevel 3
Badge +5

Soory jeg spørger - hvordan får jeg klassisk visning?


Det er rimeligt simpelt tryk på linjen “skift til klassisk søgning”

Her det det vist på en iPad,

men det er samme sted du skifter imellem de 2 søge muligheder på en telefon