Sticky

Sagemcom F@st 5370e router problemer for svenska kunder

  • 22 June 2023
  • 0 replies
  • 2395 views
Sagemcom F@st 5370e router problemer for svenska kunder
Userlevel 1
Badge +3

Detta är för dig om du har en Sagemcom F@st 5370e router och upplever problem med att ansluta trådlöst till ditt system, högtalare som saknas eller liknande problematik.
Detta är på grund av en nyligen lanserad uppdatering för routern som nätverksleverantörerna har gjort.

 

Det finns 2 lösningar:

 

1. Nätverkskoppla en högtalare och använd Sonos i SonosNet. Starta om andra högtalare om de inte dyker upp som online/synliga i appen efter några minuter.

 

2. Du kan dela upp nätverksfrekvenser (2,4 GHz och 5 GHz) i routern inställningar.

  1. Genom att ansluta till routern (information om routerns adress kommer att finnas på baksidan av utrustningen).
  2. Klicka på “Wi-Fi”-inställningarna/sektionen
  3. Inom “Wi-Fi”, tryck på “Bandstyrning/Steering"
  4. Se till att bandstyrningen är AV. Tryck på Apply efter att du ändrat.
  5. Konfigurera/lägg till ett annat SSID/nätverksnamn manuellt till 5 GHz frekvensnätverket.

Kontakta internetleverantör för ytterligare hjälp om det behövs.


This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.