F.A.Q.

Diagnostikker - Hvad er det?

  • 3 July 2019
  • 0 replies
  • 965 views
Diagnostikker - Hvad er det?
Userlevel 1
Badge +5
Er du nysgerrig omkring vores diagnostikker og hvordan de virker? Denne tråd er ment til give et mere detaljeret billede af hvad der sker når du sender en diagnostik og hvornår det er en god ide at gøre det.Hvad sker der når du sender en diagnostik?


Når du som Sonos bruger sender en diagnostik tager dit Sonos system et øjebliksbillede af Sonos enhedernes status samt deres forbindelse til det lokale netværk de kommunikerer med. Efter at diagnostikken er skabt genererer Sonos controlleren et bekræftelsesnummer der gør det muligt for Sonos teknikere at finde den specifikke diagnostik. Hver diagnostik skaber et individuelt nummer, så indsender du flere diagnostikker så er det vigtigt at du noterer dig alle bekræftelsesnumrene (eller tager et screenshot af hvert).

Husk: Diagnostikker er et redskab til brug for fejlsøgning. Det at sende en diagnostik i sig selv skaber ikke en sag hos Sonos eller informere Sonos om at der er blevet sendt en diagnostik. På grund af dette er det bedst at tage en diagnostik på en Sonos teknikers anmodning.

Medlemmer på forummet med "Sonos Staff" titlen har mulighed for at kigge diagnostikker igennem og pege dig i den rigtige retning. Alternativt, hvis du har brug for umiddelbar fejlsøgning, anbefales det at kontakte os direkte.

Hvilken type information er inkluderet i en diagnostik?


Diagnostikker består mest af logfiler og netværksrapporter fra hver enkelt Sonos enhed og information om controlleren der sender diagnostikken.

Logfiler
Denne information kan f.eks. fortælle os hvilke knapper der er trykket på, hvilken musiktjeneste der blev lyttet til, indstillinger for lydstyrke samt hardware fejl som strømafbrydelser, komponentfejl m.m. Typisk vil denne information blive brugt til at verificere højtalerens tilstand og vil vise tilstanden 20 minutter tilbage i tiden fra det punkt diagnostikken blev sendt.

Sonos og netværksrapporter
Netværksrapporter indeholder information om hver Sonos højttalers forbindelse til det lokale netværk den er på, og i sidste ende lydkilden. Afhængig af hvordan dit system er sat op kan dette enten være forbindelser Sonos højttalerne imellem eller mellem dem og din router. Denne information er specielt vigtig i tilfælde hvor udfordringer med trådløse forstyrrelser eller ustabile forbindelser er problemet.

Controller Information
Denne information vil fortælle os om hvilket type produkt du bruger til at styre dit Sonos med (iPhone, Android, tablet eller PC/Mac). Dette lader også Sonos kontrollere kompatibiliteten med det styresystem controlleren kører på.

I hvilke situationer ville det være en god ide at sende en diagnostik?


Ved at dele en diagnostik med en Sonos tekniker giver det muligheden for at teknikeren kan få en god ide om hvordan kommunikationen på netværket flyder samt potentielle hardware-mæssige udfordringer med en given højttaler. Husk at en diagnostik er et øjebliksbillede, og som sådan er det vigtigt at sende en diagnostik og notere bekræftelsesnummeret umiddelbart efter at du oplever problemer (indenfor 20 min.). Dette vil sikre at data om problemet figurerer i diagnostikken hvilket er essentielt i næsten alle situationer.

Tænder produktet ikke? (Hardware problem)
Prøv først produktet i en anden stikkontakt og med et andet kabel, hvis muligt. Kontakt herefter en Sonos tekniker hvis problemet fortsætter. Hvis en enhed ikke tænder eller ikke kan ses på netværket er det ikke muligt at sende en diagnostik.

Højttaleren kan tændes, men vil ikke spille fra nogen streaming tjenester. (Netværks Forbindelsen)
I dette tilfælde er enheden i stand til at tænde og den kan ses af Sonos, men problemet viser sig når den forsøger at forbinde til musiktjenesten. En diagnostik vil i dette tilfælde være i stand til at give en indikation om problemet f.eks. er med trådløs forstyrrelse eller netværksopkoblingen.

Stemmetjenesten vil ikke forstå mine kommandoer, men Sonos virker fint ellers. (Tredjeparts-tjenester)
Da vi i dette tilfælde ved at Sonos virker fint i sit eget miljø og derfor er det typisk ikke et problem med den lokale netværksforbindelse. En diagnostik vil i dette tilfælde fortælle os om der bliver sendt en kommando til stemmetjenesten og om der kommer et svar retur. Vi kan dog ikke se hvilken kommando der er givet. I denne situation er det bedst at fjerne og tilføje stemmetjenesten i Sonos app'en, og fortsætter problemet herefter så kontakt en Sonos tekniker.

Spotify falder ud, men andre musiktjenester spiller fint. (Musiktjenester)
I langt de fleste tilfælde hvor en bruger oplever at lyden falder ud under afspilning kan det spores tilbage til problemer med kommunikationen på det lokale netværk. I dette tilfælde vil en diagnostik kunne hjælpe med at indikere hvor udfordringen ligger og pege en tekniker i den rigtige retning.

-----------------------

Ganske kort så er en diagnostik en rapport over hvordan dit system virker i øjeblikket og dets forbindelser til netværk og tjenester. At sende en diagnostik mens systemet opfører sig underligt er godt, bare husk at fortælle en Sonos tekniker at du har sendt en diagnostik og hvilket bekræftelsesnummer den har.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.