Answered

airplay play-1

  • 27 March 2021
  • 2 replies
  • 70 views

Hej

jeg har et setup lige nu der hedder to stk play 1 som baghøjtalere og en playbar koblet til tv..

 

hvis jeg gerne vil kunne bruge AirPlay kan jeg så koble 2 stk one sl som fronthøjttalere og lave en gruppe med det hele og så kører det?

 

Tak

icon

Best answer by Mike R. H. 31 March 2021, 14:28

View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

2 replies

Userlevel 4
Badge +9

Hej @Denmark9800

Det er ikke muligt og tilkoble fronthøjtalere til et hjemmebiografs system. Playbaren fungere som venstre højre front højtaler samt center højtaler.

Hvis du satte to One SL i samme gruppe ville du opleve minimum 75ms forsinkelse, når du ser TV, så oplevelsen ville ikke være god.

 

Mike

Hej

 

tak for svar…

 

ikk andet for end at skifte de gamle play-1 ud med nogle nye...