Answered

Vil skifte netværk

  • 14 February 2021
  • 3 replies
  • 70 views

Jeg har en Connect amp. En zonebridge der er kablet og en play 1.. Jeg vil gerne skifte til et andet netværk en det vil ikke lykkes..Hvad gør jeg?

icon

Best answer by ClausN 14 February 2021, 16:25

View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 3
Badge +1

Hvis du har en kablet enhed kører dit system slet ikke på wi-fi og du kan derfor uden videre fjerne og bagefter tilføje det rigtig wi-fi. Men som sagt bruges det ikke så længe du har en kablet enhed.

Det er kun zonebridgen der har ethernet i sig. Jeg kan ikke fjerne wifi for den vil ikke finde de andre produkter. Jeg kører med 2 netværk og vil skifte til det andet..

Når en Sonos enhed (i dit tilfælde Bridge) er kablet til routeren, bruger alle Sonos enheder SonosNet, ikke dit wifi. Det er jo netop hele ideen med at have en Bridge. Derfor skal du blot flytte ethernet kablet fra den gamle router til den nye

Mens dit Sonos system er forbundet med kabel og virker, så prøv at se i Sonos app’en under “Indstillinger - System - Om mit system” - der skal stå WM:0 ud for din Connect Amp og Play:1. Det betyder, at de begge kører på SonosNet, fordi din Bridge er kablet: https://support.sonos.com/s/article/3237?language=da

Dine controllere (telefon, tablet, pc osv) skal være forbundet (med kabel eller wifi) til den samme router/netværk, som Bridge er kablet til.

Når du har fået systemet sat op med kabel, og hvis du i sin tid lagde wifi netværket (SSID og password) ind i dine Sonos enheder, så fjern wifi netværket fra dine Sonos enheder. Det er der ikke brug for, når du bruger SonosNet: https://support.sonos.com/s/article/3488?language=da

Bemærk at du ikke må deaktivere funktionen “wifi” under “Indstillinger - System - Produkter - Produkter”, for så virker SonosNet ikke.

Bridge er for øvrigt blevet afløst af Boost, fordi elektronikken i Bridge er forældet og i nogle tilfælde ustabil. Du kan evt prøve at kable en af dine andre Sonos enheder i stedet for Bridge: https://support.sonos.com/s/article/3458?language=da#wired