Answered

ansluta amp till beam

  • 25 December 2022
  • 1 reply
  • 22 views

Då ska jag ansluta mitt Amp system till Beam gen 2 som surround kommer ett felmeddeland "den analoga ljudingången är inte tillgänglig på din Sonos Amp. Vad menas? Hur göra?

icon

Best answer by GuitarSuperstar 25 December 2022, 19:57

View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 7

Förstärkaren ansluter trådlöst till Beam. Följ dessa instruktioner:

https://support.sonos.com/sv-se/article/set-up-your-sonos-amp