Answered

Strømstyring understøttes ikke

  • 1 September 2021
  • 2 replies
  • 130 views

2 ud af min 3 Sonos One kan ikke længere slukkes via Google Assistent kommando "Sluk musikken" eller "Sluk højtaler"

Den siger at strømstyring ikke understøttes endnu.

Har prøvet at fjerne og geninstallere assistenten, uden at det har afhjulpet.

Nogen der har et fif til at fixe dette?

icon

Best answer by Peder_1 1 September 2021, 08:56

View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

2 replies

Perfekt! Så er jeg flyvende igen. TAK 🙏🏻

Userlevel 2
Badge +3

Ja, det lader til at Google Assistent har ændret formuleringerne - det har jeg også været ramt af. Du skal sige “Stop afspilning” (evt “stop afspilning på Sonos Køkken”) altså med navnet på enheden, som det fremgår i Google Home appen hvis ikke de er knyttet til samme rum.