Answered

spotifry/ google assistent.

  • 19 September 2019
  • 1 reply
  • 250 views

Hej
Dejligt at Google assistent nu er kommet til Sonos på dansk, har dog et enkelt problem.

Når jeg forsøger at starte Spotify med Google assistent, får jeg denne besked. Sonos er ikke tilgængelig ?
Har sat sprog til 1 Engelsk 2 Dansk.
icon

Best answer by Frederik H. 26 September 2019, 11:01

View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 1
Badge +5
Hej Henrik,

Jeg kan forstå på min kollega Mike som du har skrevet med pr. mail at der var et problem i integrationen mellem Google Assistant og Spotify samt Sonos kontoerne.

Og at løsningen med at koble disse tjenester fra hinanden og integrere dem på ny løster problemet.

Hvis der er yderligere så ved du hvor vi er.