Answered

Sonos forbundet med netværkskabler? Kan man det....?

  • 24 February 2022
  • 2 replies
  • 114 views

Userlevel 2
Badge +8
  • Avid Contributor I
  • 208 replies

I mit hus (som jeg snart flytter ind i) er der ført netværkskabler rundt til de fleste rum - fra kælder til kvist. Og i yderområderne er wifi ganske svagt. Kablerne er desværre cat5 og ikke cat6, så man kan ikke bare tilslutte access points i rummene og derved udvide wifi-området - har jeg fået forklaret....

Men: Kan jeg bare tilslutte Sonos-enheder med ethernet-kabler i de enkelte rum - eller er der nogle særlige problemer i den forbindelse, jeg skal være opmærksom på? Sonos er jo for mange år siden gået over til at være yderst wifi-fikseret, så måske det slet ikke er muligt? Selv om enhederne har en ethernet-port...? (Det er selvfølgelig også muligt at kable én Sonos-enhed til routeren og dermed sætte gang i mesh - men jeg tænkte bare, at fysisk kabling til alle enhederne kunne være interessant, hvis muligt).

På forhånd stor tak hvis nogen kan hjælpe mig videre.

icon

Best answer by Peder_1 24 February 2022, 10:16

View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

2 replies

Userlevel 2
Badge +3

Hej,

du kan formentlig fint køre gigabit til fx WIFI over CAT5 kabler - det forhandler udstyret selv og vil virke hvis det virker… Jeg gør det selv i huset og det er fint understøttet i standarden hvis forholdene er til det! Jeg bruger fx Unifi udstyr mere flere AP’er og det fungerer perfekt - også med SONOS på WIFI.

Når det er sagt, så virker SONOS fint med ethernet kabler - vær opmærksom på, at hvis bare én højttaler er kablet til netværket, så kører samtlige højttalere (som standard) sit eget WIFI mesh netværk (SONOSnet) og dermed ikke husets WIFI.

Userlevel 2
Badge +8

Tak! Så jeg kan uden problemer tilslutte Sonos-enhederne med ethernetkabler i alle rummene? At Sonos laver sit eget mesh generer mig ikke - det er vel fint nok (og også sådan jeg brugte mit Sonos i gamle dage med en bridge :))

Jeg må prøve et ap med cat5-kabling også - skal jo alligevel bruge wifi til alt mulig andet end Sonos i huset :)