Question

Sonos en nas

  • 19 December 2016
  • 0 replies
  • 133 views

Userlevel 2
Hallo. Ik heb al mijn muziek op de nas(synology) staan. Nu heb ik daar blijkbaar te veel op staan en kan niet al mijn muziek meer gevonden worden. Soort limiet. Klopt dit en zo ja zijn er alternatieven waar ik bijv al mijn muziek 1 tb innkan zetten en dat via de sonos kan benadere

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.