Question

ljudproblem playbar

  • 2 January 2020
  • 0 replies
  • 9 views

Hej. Jag har precis installerat min Playbar och har ett fruktansvärt högfrekvent pipande i bakgrunden. Har provat göra en total fabriksinställning två gånger, men fortfarande samma resultat. Vad kan jag göra?


0 replies

Be the first to reply!

Reply