Question

Volymen höjd extremt mycket ihop med varningsljud från diabetes-app?

  • 4 April 2019
  • 3 replies
  • 113 views

Hej! Om man spelar musik i Sonos och samtidigt får ett varningsmeddelande från diabetes-appen Dexcom G6®️ CGM App så höjs ljudet i högtalarna EXTREMT mycket och man måste sänka det igen manuellt. Hur kan man få detta att sluta hända?

3 replies

Userlevel 3
Badge +14
Hej FannyS

Välkommen till forumet!

Mìsstänker det är en iPhone/iPad?

Testa avaktivera volymenkontrollen på låsskärmen:

På fliken Mer trycker du på Inställningar > Appinställningar och avaktivera Kontroller på låsskärmen.
Samt: Avaktiverar Volymkontroll på maskinvaran
Ja det är en iPhone. Vi kan testa detta, men man vill ju också kunna reglera volymen från låsskärmen.
Userlevel 3
Badge +14
Ja det är en iPhone. Vi kan testa detta, men man vill ju också kunna reglera volymen från låsskärmen.

När Sonos-appen körs tar den kontroll över iOS-systemets volym, vilket innebär att om du ändrar volymen för Sonos ändrar det även volymen för iOS-systemet. När du växlar till en annan app eller går till startskärmen lämnas volymen för iOS-systemet kvar där den den var när du var i Sonos-appen. Du kan sedan styra iOS-systemvolymen separat från Sonos.

Reply