Question

Volym sänks automatiskt

  • 28 March 2019
  • 8 replies
  • 296 views

Har ett märkligt problem som visar sig när jag går in i appen på iPaden.
Ljudet i rummet sänks till botten så måste öka det manuellt igen. Vad kan detta bero på?

Som parantes tycker jag appen är långsam och tycker den "tuggar" innan albumbilder etc. uppdateras. Tar även tid efter att man stängt till att det syns i appen.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

8 replies

Userlevel 3
Badge +14
Hej Westmountain,

Välkommen till forumet!

Kan du skicka en diagnostik från ditt system precis efter du har problem, och svara med det nummer som du får?

Detta kommer att ge oss en detaljerad rapport över ditt system inklusive information kring trådlösa nätverk, anslutningsfel, lokal nätverksinformation och annan information som hjälper oss att fastställa orsaken till problemet. Instruktioner om hur du skickar en diagnostik kan du se i länken: LÄNK

Tack på förhand!
Hej! Tack!!

Japp. Fixar 🙂
Skickat.
Nummer: 163805282
Userlevel 3
Badge +14
Skickat.
Nummer: 163805282


Tackar, men här är det ingen enhet som är tyst, alla har volym?
Händer det på alla enheter eller endast en?
Så fort jag går in i appen sänks volymen (volymen på iPad går också ner) och påverkar du det rummet som appen öppnar upp i.
Userlevel 3
Badge +14
Så fort jag går in i appen sänks volymen (volymen på iPad går också ner) och påverkar du det rummet som appen öppnar upp i.

När Sonos-appen körs tar den kontroll över iOS-systemets volym, vilket innebär att om du ändrar volymen för Sonos ändrar det även volymen för iOS-systemet. När du växlar till en annan app eller går till startskärmen lämnas volymen för iOS-systemet kvar där den den var när du var i Sonos-appen. Du kan sedan styra iOS-systemvolymen separat från Sonos.
Låter rimligt. Frågan är varför den sänks av sig själv?!?
Userlevel 3
Badge +14
Låter rimligt. Frågan är varför den sänks av sig själv?!?

iOS fungerar så är jag rädd.
Testa stäng av volymkontrollen för knapparna: På fliken Mer trycker du på Inställningar > Appinställningar och avaktiverar Volymkontroll på maskinvaran.