Answered

Vissa inställningar är borta

  • 6 September 2017
  • 1 reply
  • 355 views

Userlevel 1
Varför försvinner möjligheten att utföra vissa inställningar i väntan på att uppdatering ska godkännas?
Det går till exempel inte att göra rumsinställningar. Varför?
Alla inställningar kom tillbaka efter genomförd uppdatering. Varför?
icon

Best answer by Henrik B 8 September 2017, 14:27

Välkommen Kent!

Detta sker när någon komponent inte är uppdaterad, om du inte har en uppdatera nu-knapp gå till inställningar och onlineuppdateringar.

Tack på förhand!
View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Välkommen Kent!

Detta sker när någon komponent inte är uppdaterad, om du inte har en uppdatera nu-knapp gå till inställningar och onlineuppdateringar.

Tack på förhand!