Question

Viloläge försvinner på mina larm

  • 5 February 2019
  • 1 reply
  • 106 views

Hej
Efter att jag återaktiverar mina larm så försvinner viloläge. Det händer också att snoze knappen och X knappen saknas på notification meddelandet.
Finns det någon lösning ?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej Wiski2,

Förstår jag dig rätt att om du har satt ett larm måste du återaktivera snoozefunktionen, även fast den var aktiverad tidigare på samma larm?

Kan du skicka en diagnostik från ditt system precis efter du har problem, och svara med det nummer som du får?

Detta kommer att ge oss en detaljerad rapport över ditt system inklusive information kring trådlösa nätverk, anslutningsfel, lokal nätverksinformation och annan information som hjälper oss att fastställa orsaken till problemet. Instruktioner om hur du skickar en diagnostik kan du se i länken: LÄNK

Tack på förhand!