Väldigt låg volym på Play 5 gen 1

  • 23 February 2019
  • 27 replies
  • 582 views


Show first post

27 replies

Nu har jag efter en uppdatering av appen/Sonos controller lyckats skapa ett nytt Sonos konto i vårt Wifi, nu lyckades Sonos lägga till vår högtalare och jag anslöt mitt Spotify. Men ljudet är fortfarande nästan ohörbart men som du frågade så funkar ljudet i hörlursuttaget nu.
Userlevel 3
Badge +14
Nu har jag efter en uppdatering av appen/Sonos controller lyckats skapa ett nytt Sonos konto i vårt Wifi, nu lyckades Sonos lägga till vår högtalare och jag anslöt mitt Spotify. Men ljudet är fortfarande nästan ohörbart men som du frågade så funkar ljudet i hörlursuttaget nu.

Jag skickar dig ett mail för att bekräfta lite mer personlig information så skall vi se vad vi kan göra.

Du kan svara på mitt mail när det kommer.

Tack på förhand!

Reply