Tappat ett rum

  • 4 December 2018
  • 1 reply
  • 116 views

Hej!

Jag har helt plötsligt tappt mitt vardagsrum med sub, två 1:or samt playbar.
Skickade in min diagnostik med nr 569665188.
Vad kan jag göra?/Robin

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej!

Jag har helt plötsligt tappt mitt vardagsrum med sub, två 1:or samt playbar.
Skickade in min diagnostik med nr 569665188.
Vad kan jag göra?/Robin


Hej robin.sm

Välkomment ill forumet!

Jag lade ditt inlägg som ny tråd då vi löste det andra ärendet.
Vad är det för produkt, PLAYBAR, PLAYBASE eller BEAM?

Är det ett fast vitt sken på enheten?
Om det är det, testa dra ut strämmen och sätt i igen, den bör blinka vitt en stund för att sedan fastna på vitt.
Kolla sedan i appen om den kom tillbaka.

Om inte, finns det möjlighet att kabla enheten till nätverket med nätverkskabel och se om den kommer med?

Tack på förhand!