Question

Tappat enheter

  • 16 August 2018
  • 1 reply
  • 105 views

Jag har ändrat nätverk och när jag kopplade upp systemet igen med kabel så tappade jag flera enheter i ett rum. Jag har lagt till dessa och ser i rumsinställnimgarma att de är tillagda men de spelar inte när jag aktiverat det rummet med en spelare. Vad är det för fel?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 4
Badge +13
Hej Dennis78,

Aj då.. Behåll Sonos kabelanslutet för stunden är du snäll och skicka sedan in en diagnostik enligt nedan och svara med bekräftelsenumret så kollar vi närmare på det här och vad det kan bero på.
https://support.sonos.com/s/article/141?language=sv