Question

Tappar kontakt


Sonos kan inte spela låten ifrån Spotify
Diagnostik 1080174190

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 4
Badge +12
Hej erikb76,

Gå till avancerade inställningar i Sonos appen och byt SonosNet kanalen till 1 istället för 11.
Ta sedan trådlösa inställningar längst upp - nästa - sedan "återställ" under lösenordsfältet.

Ge det ett nytt försök efter det.
Har gjort det och det funkar inte
Nytt bekräftelsenummer är: 579476305
Userlevel 4
Badge +12
Aj då
Men kan se att du har ett ärende öppet med oss redan och pratade med min kollega tidigare idag så det är bättre om du fortsätter via E-post där.