Question

Tappar kontakt

  • 9 January 2018
  • 1 reply
  • 222 views

Har en playbar ,2st play1 och 2st play men play1 å play3 tappar ofta kontakten, varför?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 4
Badge +12
Hej Snurrbo,

Just nu är det svårt att säga varför men om du skickar in en diagnostik och inkluderar numret här så kan jag ta mig en titt på vad som händer i ditt Sonos system.
Kika på länken här nedanför ifall du inte vet hur man skickar in en.