Question

Tappar basen i rumsinställningar

  • 21 December 2018
  • 1 reply
  • 114 views

Någon mer som har problem med att basen försvinner i rumsinställningar? Står vardagsrum (+?) Istället för vardagsrum + Sub. Tröttsamt att behöva installera om basen varje gång man vill höja eller sänka lite på basen

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej AndreasAirasmaa,

Välkomment ill forumet!

Kan du skicka en diagnostik från ditt system precis efter du har problem, och svara med det nummer som du får?

Detta kommer att ge oss en detaljerad rapport över ditt system inklusive information kring trådlösa nätverk, anslutningsfel, lokal nätverksinformation och annan information som hjälper oss att fastställa orsaken till problemet. Instruktioner om hur du skickar en diagnostik kan du se i länken: LÄNK

Tack på förhand!