Question

Svag lampa (diod) på en connect

  • 7 April 2019
  • 1 reply
  • 65 views

Userlevel 2
Badge
Sedan någon månad så började lampan (dioden) på connecten lysa mycket svag och nu lyser den inte alls. Connecten verkar fungera annars. Att lampan ger upp efter några år, är det vanligt och kan man laga det?

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej Adamski,

Välkommen till forumet!

Testa gör en fabriksåterställning och ominstallation an CONNECT.

Reply