Support stängd mellan 07:00 - 12:00 CET 1a Augusti 2019

  • 31 July 2019
  • 1 reply
  • 36 views

Userlevel 4
Badge +12
På grund av systemunderhåll så har vår support stängt från 07:00 (CET) till klockan 12.00 (CET) torsdagen den 1a Augusti. Det kan dröja lite längre innan ni får svar på e-postmeddelanden och Facebook/Twitter.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 4
Badge +12
Vi är nu tillbaka som vanligt igen - ser fram emot att höra ifrån er om ni behöver support.