Answered

Subwoofer till Sonos 5 gen1??

  • 12 February 2018
  • 4 replies
  • 1147 views

Userlevel 2
Badge +4
Skulle vilja koppla en subwoofer till en Sonos 5 gen 1 - Är det möjligt - Hur gör man det?

Det är bara en tillfällig lösning till en fest när jag vill kunna trycka på med rejäl bas, så "setupen" får väl inte bli för dyr...
icon

Best answer by Henrik B 16 February 2018, 09:50

Det stämmer, du kan koppla endast Sonos SUB till PLAY:5.
Det är bara CONNECT:AMP som du kan koppla en tredjepart (Aktiv Sub) till, via subutgången på CONNECT:AMP.
View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

4 replies

Ja, en Sonos SUB kommer att bindas med någon Sonos-högtalare.

Särskilt tack till Google Translate för att ta reda på vilket språk det här är.
Oj, glömde "hur man gör det" -delen. Gå till inställningar> Lägg till en spelare eller SUB och följ instruktionerna i kontrollenhetens app.
Userlevel 2
Badge +4
Haha, It was meant for the swedish forum.... But thx for the reply an the effort translating :)
Should have pointed out it's a non Sonos sub I want connect to Play 5 gen1 - But I guess that's not possible..
Userlevel 3
Badge +14
Det stämmer, du kan koppla endast Sonos SUB till PLAY:5.
Det är bara CONNECT:AMP som du kan koppla en tredjepart (Aktiv Sub) till, via subutgången på CONNECT:AMP.