Question

sub

  • 13 August 2019
  • 3 replies
  • 153 views

Kan jag ha två sub i ett system?
Har Playbar, sub och två ONE men vill ha dubbla subar.
Hur löser jag det?

3 replies

If I can interpret the term "dubla sub" as being two SUBs in a Sonos PLAYBAR system, no, Sonos only allows one SUB to be part of that "room".

You could add a SUB to another "room", but when that room is "grouped" with the room that has the PLAYBAR in it, you'd have a slight delay between the two rooms, anywhere from 70ms on up.
Userlevel 3
Badge +12
Hej Slas,

Välkommen till vårt forum!

Som Airgetlam skriver här med så kan man bara ha en Sonos SUB per "rum" i sitt Sonos system.

Så t ex, om du tar bort dina två One som surround och sätter dem som ett stereopar kan du lägga in en Sub med stereoparet och ha en andra Sub med din Playbar.
Userlevel 2
Badge +2
Kunglig fråga dock!

Underbart att vilja ha dubbla subar 🙂

Reply