Answered

Stryper uppspelning

  • 5 April 2019
  • 1 reply
  • 109 views

Hej. Har ett ganska nytt problem. Om någon hemma lyssnar via sonos och jag samtidigt väljer att spela spotify i bilen så stryps ljudet hemma. Vise versa om man slår på musiken hemma igen, då blir det tyst i bilen. Detta har aldrig varit ett problem tidigare. Sonos spelar via mitt spotify hemma. Har det något med mitt spotifykonto att göra? Väldigt surrealistiskt är det. Inte gjort om mitt konto på något sätt.
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning, Lasse
icon

Best answer by Ken_Griffiths 6 April 2019, 02:00

Spotify accounts are licensed for personal usage only (not just from Spotify, but those agreements also cover the content from the record labels and how plays are compensated), so account sharing is not allowed. Since you can't be in two places at the same time, you can only have one active stream open at any given time. There is no restriction on how many devices you can use your premium subscription on, just not at the same time sadly!

Translation...

Spotify-konton är licensierade endast för personlig användning (inte bara från Spotify, men dessa avtal täcker också innehållet från skivbolagets etiketter och hur spelningar kompenseras), så det är inte tillåtet att dela konto. Eftersom du inte kan vara på två ställen samtidigt kan du bara ha en aktiv ström öppen vid varje tillfälle. Det finns ingen begränsning av hur många enheter du kan använda din premiumabonnemang på, bara inte samtidigt, tyvärr!
View original

1 reply

Spotify accounts are licensed for personal usage only (not just from Spotify, but those agreements also cover the content from the record labels and how plays are compensated), so account sharing is not allowed. Since you can't be in two places at the same time, you can only have one active stream open at any given time. There is no restriction on how many devices you can use your premium subscription on, just not at the same time sadly!

Translation...

Spotify-konton är licensierade endast för personlig användning (inte bara från Spotify, men dessa avtal täcker också innehållet från skivbolagets etiketter och hur spelningar kompenseras), så det är inte tillåtet att dela konto. Eftersom du inte kan vara på två ställen samtidigt kan du bara ha en aktiv ström öppen vid varje tillfälle. Det finns ingen begränsning av hur många enheter du kan använda din premiumabonnemang på, bara inte samtidigt, tyvärr!

Reply