Question

Spotify tappar kontakt

  • 27 January 2019
  • 1 reply
  • 222 views

Badge +1
Har spotify i våran salong och det funkar inte klockrent än, ganska ofta tappar spotify kontakten.
2 olika rum med 2 play 1or i varje rum. alla fyra kopplade till samma router med wifi.

Diagnos nr 1493407060

/ Ola

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej Ola,

Står någon av Sonosspelarna nära Sagencomroutern så det går få en av dem kablade till nätverket med Ethernet?
Jag ser lite problem i WIFI nämligen och detta kommer skapa ett eget nätverk för Sonosspelarna.
Se https://support.sonos.com/s/article/3235?language=sv för mer info vad skillnaden är.