Question

Spotify på den nya Sonos

  • 14 October 2017
  • 1 reply
  • 238 views

Hej,
Vi har många spotify konton som spelas på samma Sonos anläggning. Innan uppdateringen kunde man med lätthet byta mellan dessa. Nu har Sonos fastnat på ett konto (som för övrigt användes inte på enheten på ett bra tag) , och jag har inte kunnat byta till mitt konto. Hur gör man, Sonos?
/pl

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 2
Badge +1
Hej pliszke,

Välkommen till forumet.
Tryck på "bläddra" sedan "Spotify" och efter detta ser du högst up "Spotify" med ett användarkonto under. Du kan trycka här för att ändra vilket konto som används med Spotify.
Hoppas detta hjälper.