Question

Spotify går ej att komma åt via sonos app?

  • 21 February 2020
  • 1 reply
  • 41 views

Badge
  • Contributor I
  • 1 reply

spotyfi funkar helt plötsligt inte. Har provat att ta bort konton för att sen lägga till men ingen kontakt med spotify. Funkar dock att spela upp musik via spotifyappen till sonossystem? Något tillfälligt problem?


1 reply

Userlevel 4
Badge +12

Hej AEW, 

 

Välkommen till vårt forum! 

 

Okej, så Spotify fungerar att spela till Sonos via Spotify appen? Men inte via Sonos appen? 

Men du kan ta bort och lägga till Spotify i Sonos? 

 

Så det är uppspelningen som inte fungera för dig? Vad får du för felmeddelande? 

Reply