Question

Spotify fungerar inte med Sonos appen

  • 30 April 2019
  • 1 reply
  • 341 views

Spelar musik som ej valts, går ett att ändra.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej igen petjoh196

Kan du skicka en diagnostik från ditt system precis efter du har problem, och svara med det nummer som du får som jag bad om i andra tråden?
Gärna svar på de övriga frågorna med om möjligt.

Detta kommer att ge oss en detaljerad rapport över ditt system inklusive information kring trådlösa nätverk, anslutningsfel, lokal nätverksinformation och annan information som hjälper oss att fastställa orsaken till problemet. Instruktioner om hur du skickar en diagnostik kan du se i länken: LÄNK

Tack på förhand!

Reply