Spotify Connect fungerar inte.

  • 10 December 2018
  • 1 reply
  • 441 views

Hej,
Funkade ett par timmar på en telefon men när vi skulle försöka med sambons telefon så funkade det inte alls och därefter försvann alla högtalare även för mig. Nu syns inga tillgängliga Sonos produkter i Spotify appen.
1175011320

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej,
Funkade ett par timmar på en telefon men när vi skulle försöka med sambons telefon så funkade det inte alls och därefter försvann alla högtalare även för mig. Nu syns inga tillgängliga Sonos produkter i Spotify appen.
1175011320


Hej tompa21,

Jag skapade ny tråd för ditt svar då det generella problemet med Spotgify är löst.

Funkar det att spela från Sonosappen då systemet i sig ser OK ut?
Om det funkar, funkar det att spela Spotify Connect från telefonen till en dator tex? Alltså icke-Sonos enheter,

Tack på förhand!