Question

Sonos till tv

  • 2 December 2017
  • 1 reply
  • 398 views

Badge
Har provat att koppla tv till tv, både med rca till 3.5 och både bara 3.5....
Ser i appen att ljudet hoppar i staplar när jag är inne i ljudkomponenter....
Men det är helt tyst.
Sonos play 5 gen 1
Hjälp!!

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej och välkommen till forumet Sonsofrippe!

Det är möjligtvis låg signal från TVns utgång, testa ställ upp källnivån på linjeingången från Rumsinställningarna.

Du kan även testa med annan källa, en telefon eller liknande och se om det fungerar.