Question

Sonos till tv


Badge
Har provat att koppla tv till tv, både med rca till 3.5 och både bara 3.5....
Ser i appen att ljudet hoppar i staplar när jag är inne i ljudkomponenter....
Men det är helt tyst.
Sonos play 5 gen 1
Hjälp!!

1 reply

Userlevel 2
Badge +12
Hej och välkommen till forumet Sonsofrippe!

Det är möjligtvis låg signal från TVns utgång, testa ställ upp källnivån på linjeingången från Rumsinställningarna.

Du kan även testa med annan källa, en telefon eller liknande och se om det fungerar.

Reply

    Cookie policy

    We use cookies to enhance and personalize your experience. If you accept you agree to our full cookie policy. Learn more about our cookies.

    Accept cookies Cookie settings