Question

Sonos tappar anslutningen till Spotify

  • 25 February 2018
  • 5 replies
  • 2080 views

Jag har inte ändrat något i Sonos på flera år, och mitt WiFi har varit samma i ett par år. Den senaste månaden fungerar dock inte Spotify längre. Jag får felmeddelandet ”tappade anslutningen till Spotify.”. Att starta om, byta sonoskanal eller logga in på Spotify igen hjälper inte. Någon solvet hur man får Sonos att fungera igen?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

5 replies

Jag upptäckte exakt samma problem idag, för två timmar sen.
Jag har exakt samma problem och jag har sett att många andra har haft samma problem en längre tid. Sonos måste göra något åt detta!
Badge
Jeg har det samme problem hinsidan...
Userlevel 2
Badge +1
Hej Community Användaren,

Felen ni besrkriver kan bero på många olika orsaker. Vi har inga allämnna problem med Spotify för tillfället som kan orsaka detta. Det är troligtvis ett lokalt fel som vi kan hjälpa med.
Ni kan ringa på 020 120 3020 för att få hjälp med felsökning
Öppettider: 10-18.00 varje vardag.
Jag har exakt samma problem i flera dagar. ....