Question

Sonos support

  • 19 October 2019
  • 1 reply
  • 38 views

Hej, 

Jag är flitig besökare av supportsidan, inte för att jag har något problem, mest för att kunna snappa upp nyheter och tips.

 

Vill ge stort beröm till er som hanterar den svenska supportsidan, ni är hjälpsamma och kunniga!

Tack för all hjälp ni ger oss SONOS ägare!

 

 


1 reply

Userlevel 4
Badge +12

Hej freddefm, 

 

Välkommen till vårt forum! 

 

Men vad kul att du tycker vi har en bra support! 

Då ska vi fortsätta i samma tempo minst framöver med. 

Om du någonsin skulle behöva hjälp av oss så tveka inte att höra av dig här, på facebook/twitter, på telefon: 020 120 3020, eller E-post: support@sonos.com

Reply