Question

Sonos rum

  • 16 December 2018
  • 9 replies
  • 253 views

Jag har 3st Sonos play grupperade som ett stereo par och en löst. När jag spelar i Sonosappen kan jag inte få alla att spela samtidigt. Bara den ena eller den andra. För att byta måste jag klicka ur alla och sedan markera den jag vill ha ljud ifrån.
Jag har läst i forumet och startat om min utrustning enligt instruktion. Detta hjälpte dock inte.
Diagnostik :1515001956

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

9 replies

Userlevel 3
Badge +14
Jag har 3st Sonos play grupperade som ett stereo par och en löst. När jag spelar i Sonosappen kan jag inte få alla att spela samtidigt. Bara den ena eller den andra. För att byta måste jag klicka ur alla och sedan markera den jag vill ha ljud ifrån.
Jag har läst i forumet och startat om min utrustning enligt instruktion. Detta hjälpte dock inte.
Diagnostik :1515001956


Hej mats_lj,

Det ser ut som dom är i Mute, lyser dom fast grönt?

Testa tryck volym Plus ett par gånger på nån av dem och se om den inte blir vit och börjar spela.
Eller gå in i Sonosappen och unmute Bibliotek.
Det har jag testat , alla lyser vitt ,det går alltid att spela antingen den ena eller den andra men aldrig båda samtidigt.
Userlevel 3
Badge +14
Enligt diagnostiken är stereoparet i mute.

Vad händer om du separerar streoparet från rumsinställningarna?
Lyser ena grönt medan andra vitt?

Skicka även diagnostik när de är separerade.

Tack på förhand!
Ditt bekräftelsenummer är: 403098872.
Ditt bekräftelsenummer är: 1830277280.
Userlevel 3
Badge +14
Här bör alla spela utom Playroom?
Playroom 2 och Sovrum bör spela, stämmer det?

Playroom är i Mute här, så är det grönt sken på den nu?
Tryck isf volym plus, och kolla om det låter.
Sätt ihop dom i stereo igen om det är ljud och testa igen.
Nej de är INTE i mute, vit lampa på ALLA . bara i ljud i två åt gången . Man kan växla men bara få ljud ur två ,en är alltid tyst.
Nu har jag kört en Factory reset på alla och lag in alla igen. Problemet är att det går att köra vilka kombinationer jag vill men bar TVÅ åt gången , jag vill ha ljud i tre högtalare samtidigt varför går inte detta? Nu ligger alla i varsitt rum.
Ditt bekräftelsenummer är: 178328212.
Ingen är mutad och bara ljud ur en högtalare
Userlevel 3
Badge +14
Tack för svar!

På grund utav naturen av ditt ärende så skulle det vara mest fördelaktigt om du kan kontakta vårt support team via telefon.
Så jag har skickat dig ett email med Ref# och kontaktuppgifter.

När du ringer till oss behöver du vara vid ditt Sonos system.
Våra öppettider samt kontaktinformation finner du på : http://www.sonos.com/sv-se/contact

Vänligen ha ditt referensnummer som du har på mailen redo när du ringer oss.