Answered

Sonos Play 5 gen 1 grill

  • 26 February 2019
  • 3 replies
  • 137 views

Går det att få tag på en ny grill min gamla play 5:a?
icon

Best answer by Henrik B 27 February 2019, 09:18

Går det att få tag på en ny grill min gamla play 5:a?

Hej EricA11,

Välkommen till forumet!

Inte direkt via oss på Sonos är jag rädd.
Vi har varken reservdelar eller ens PLAY:5 Gen1 i lager längre.
Dock har vi ett utbytesprogram för enheter utanför garantin så man kan få den utbytt mot en kostnad.

Skulle du vilja att vi skickar ett prisförslag på utbyte, detta kommer också innebära uppgradering till en Gen2 i så fall.
View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 3
Badge +14
Går det att få tag på en ny grill min gamla play 5:a?

Hej EricA11,

Välkommen till forumet!

Inte direkt via oss på Sonos är jag rädd.
Vi har varken reservdelar eller ens PLAY:5 Gen1 i lager längre.
Dock har vi ett utbytesprogram för enheter utanför garantin så man kan få den utbytt mot en kostnad.

Skulle du vilja att vi skickar ett prisförslag på utbyte, detta kommer också innebära uppgradering till en Gen2 i så fall.
Ja, jag tar gärna emot ett prisförslag
Userlevel 3
Badge +14
Ja, jag tar gärna emot ett prisförslag

Kanon, jag skickar ett mail då vi behöver lite persondata.