Question

Sonos lock screen controller

  • 27 December 2018
  • 1 reply
  • 134 views

Jag har ett problem med att få up sonos controller på min Iphone7 vid låst skärm, funkade utmärkt till iphone 6plus. varför går de inte att styra ljudet vid låst skärm längre?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej Molinder87,

Välkommen till forumet.

Efter Sonos version 9.0 gäller att om du har en AirPlay-kapabel enhet i ditt hushåll med AirPlay aktiverat kommer det inte längre att vara möjlighet att styra ditt Sonos-system från låsskärmen på din iPhone eller iPad när du använder Sonos-programmet för att initiera uppspelning. Detta inkluderar maskinvaruknapparna för volym från låsskärmen. Du kan fortfarande använda maskinvaruknapparna för volym för att justera Sonos-volymen inifrån Sonos-appen.

Om du inte använder AirPlay har du möjlighet att inaktivera tredje parts AirPlay-ändpunkter och fortsätta använda låsskärmskontrollen på Sonos. Vi inser att detta inte är en idealisk lösning för dem som regelbundet använder AirPlay hemma, men om du föredrar att fortsätta att använda kontrollerna på låsskämen ska du hänvisa till enhetstillverkarens instruktioner för hur du inaktiverar AirPlay.