Question

Sonos koppling till Spotify

  • 3 January 2018
  • 1 reply
  • 235 views

Jag kan inte spela upp musik från Spotify i Sonos, varken via spotify-appen eller via sonos-appen. Högtalarna finns tillgängliga i spotify-appen men det går inte att spela upp musiken. I sonos-appen finns spotify som val men får felmeddelande att jag inte kan browsa musiken. Jag har läst att jag behöver diagnosticera vilket jag har gjort.
Jag har alltid tidigare kunnat spela musiken genom båda apparna.
Diagnostik nr : 8310316
Pls help

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 2
Badge +1
Hej Akalus,

Välkommen till forumet och ursäkta det sena svaret.
Från diagnostiken framgår det tyvärr inte så tydligt vad som är fel.

Kan du ringa vår support då du är hemma?
Ring oss på 020 120 3020. Öppettider 10.00-18.00

Tack på förhand!