Slutar att spela låtar

  • 25 September 2017
  • 5 replies
  • 560 views

Userlevel 2
När vi spelar upp musik från spotify så slutar den spela mitt i låtar och hoppar över låtar. Ibland fortsätter systemet att spela låten efter en stund.
Detta gäller både android och Iphone.
Har skickat supportdiagnosik med nr: 7880869
Med vänlig hälsning
Michael

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

5 replies

Userlevel 2
Badge +1
Hej Miclar,

Välkommen till forumet.
Din Boost borde kablas till routern istället för Bridgen för att få större nytta ur den. Kan du göra detta och skicka en till diagnostik efter att denna varit inkopplad åtminstone 5 minuter?.
Tack på förhand!
Userlevel 2
Har nu kopplat in boosten direkt på en av mina ap. Ny diagnostik skickad med nr: 7890785
Userlevel 2
Badge +1
Hej Miclar,

Ser en hel del bättre ut nu. Fungerar det nu eller har du ännu problem med uppspelningen?
Userlevel 2
Verkar fungera bättre nu, tack för hjälpen
Userlevel 2
Badge +1
Hej Miclar,

Inga problem, trevlig vecka ditåt!