Question

Röd/vitt blink på beggad sonos 3

  • 2 February 2019
  • 1 reply
  • 167 views

Hej,
Köpte en begagnad sonos 3 idag. När jag kopplar in den så blinkar den efter ett tag rött och vitt. Har testat att återställa och startat om utan förändring. Koppplat den till routern. Har inte lyckats koppla den till mitt existerande system.

Några förslag och idéer?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej FABLE,

Välkommen till forumet!

Om den inte ens går fabriksåterställa har den mest troligt gått sönder tyvärr.
Jag skulle kontaktat den du köpt den av i så fall.