Reservdel till Sonos 5 Gen 1

  • 16 February 2019
  • 1 reply
  • 146 views

Sonos 5 Gen 1 får ingen ström, indikatorn lyser inte alls. Gick till Hi-FI Klubben där vi köpt. Garantin hade gått ut. De konstaterade att det var fel på nätaggregatet men att de inte hade reservdelar till Gen 1. Går detta att få tag på någonstans? Tack för tips!

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej hy.petersson,

Välkommen till forumet!

Vi kan kolla vidare på detta, men skulle behöva serienummer och annan personlig information så jag skickar ett mail till dig.

//H