Answered

Radera rum och flytta enhet mellan rum

  • 25 February 2018
  • 1 reply
  • 2940 views

Hur raderar man ett felaktigt upplagt rum?
Hur kan man flytta en enhet från ett rum till ett annat i appen?
icon

Best answer by Henrik B 27 February 2018, 11:50

Hej och välkommen till forumet Christinaalenas!

Du kan döpa om högtalarna från Rumsinställningarna i appen.
Klicka Mer > Inställningar > Rumsinställningar > Klicka på rummet du vill ändra namn på, välj sedan något i listan eller skriv in ett eget.
View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej och välkommen till forumet Christinaalenas!

Du kan döpa om högtalarna från Rumsinställningarna i appen.
Klicka Mer > Inställningar > Rumsinställningar > Klicka på rummet du vill ändra namn på, välj sedan något i listan eller skriv in ett eget.