Answered

Radera rum och flytta enhet mellan rum


Hur raderar man ett felaktigt upplagt rum?
Hur kan man flytta en enhet från ett rum till ett annat i appen?
icon

Best answer by Henrik B 27 February 2018, 11:50

Hej och välkommen till forumet Christinaalenas!

Du kan döpa om högtalarna från Rumsinställningarna i appen.
Klicka Mer > Inställningar > Rumsinställningar > Klicka på rummet du vill ändra namn på, välj sedan något i listan eller skriv in ett eget.
View original

1 reply

Userlevel 2
Badge +12
Hej och välkommen till forumet Christinaalenas!

Du kan döpa om högtalarna från Rumsinställningarna i appen.
Klicka Mer > Inställningar > Rumsinställningar > Klicka på rummet du vill ändra namn på, välj sedan något i listan eller skriv in ett eget.

Reply

    Cookie policy

    We use cookies to enhance and personalize your experience. If you accept you agree to our full cookie policy. Learn more about our cookies.

    Accept cookies Cookie settings