Question

Råd - Röststyrning?

  • 3 September 2018
  • 1 reply
  • 909 views

Hej!
Flyttar på fredag och tänkte köpa ett Sonossystem.

Lägenheten är bara 50 kvm men vill ha en sonos beam till tvn och sedan minst en enhet till för kök/sovrum/balkong (flyttbar). Jag undrar vad skillnaden är på en one och en :1 när man har en beam? kan jag röststyra även :1 då beam har röststyrning eller behöver jag båda?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 2
Badge +1
Hej Addefilipsson,

Du behöver i princip inte ha båda, det räcker att ha en Beam om dessa är grupperade tillsammans. Som tanke kan också nämnas att om det är långt avstånd mellan ditt kök och var Beamen kommer att stå så kanske enheten inte hör ditt kommando ordentligt. I detta fall är det bättre att skaffa en One till det andra rummet.
Kom också ihåg att för tillfället stöds inte röststyrning i norden utan vi väntar på att Amazon stöder svenska som språk.

Låt oss veta om du har flera frågor.