Problem med Storytel

  • 31 January 2018
  • 1 reply
  • 351 views

Såg också nu att den tråden ”bekvämt” nog har försvunnit, mycket märkligt. Å andra sidan var råden där helt odugliga - jag provade dem alla ett par varv men inget hjälpte. I vart fall inte över tid.

Nu hade jag tänkt lägga till att det som var sagt: att problemet var löst och om inte, ta bort storytelkontot och lägg tillbaka det igen - inte heller verka stämma.

Kunde som vanligt inte spela upp storytel på eftermiddagen, testar man på morgonen brukar det funka. Tog bort kontot men kan inte lägga till det för då känner servern inte igen, de garanterat korrekta, inloggningsuppgifterna.

Inget nytt med andra ord. Läge att få ordning på detta nu, har betalat mycket pengar för systemet och Storytel och Spotify var en förutsättning för att vi gjorde det.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Av någon anledning var den tråden ni pratar om borttagen av misstag.
Den har nu blivit återöppnad så jag lägger in era svar här