Problem med Spotify

  • 2 September 2017
  • 18 replies
  • 1011 views

Badge
Hej, har problem när jag spelar musik från Spotify appen i telefonen ut till min Sonos Playbar. Den spelar 5 låtar ungefär utan problem sen bara stoppar den och appen hittar inte Playbaren mer men jag kan gå in på Sonos appen och spela därifrån. Pontus

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

18 replies

Userlevel 3
Badge +14
Hej, nu efter nya uppdateringen börja Spotify spela samma låt 2 gånger igen. Märkte även igår att de fortfarande disconectar från Spotify efter ett par låtar. 8013473

Jag flyttar din post till denna tråd.
Badge
Hej, nu efter nya uppdateringen börja Spotify spela samma låt 2 gånger igen. Märkte även igår att de fortfarande disconectar från Spotify efter ett par låtar. 8013473
Userlevel 3
Badge +14
I den senaste diagnostiken ser jag ett problem med att Spotify används på en annan enhet, utanför Sonos:

Transport error ERROR_SONOS_STREAM_LIMIT

Om du inte känner till någon annan användare som använder samma konto rekommenderar jag starkt att byta lösenord på www.spotify.com och även logga ut från alla enheter på kontoöversikten.

Har du fortfarande problem efter det, vänligen skicka en färsk diagnostik är du snäll.

Tack på förhand!
Badge
Aa, de brukar gå att spela från Sonosappen, ibland står det att filen inte kunde hittas så får man växla över till tv och sen Spotify sen går de igen. Pontus
Userlevel 3
Badge +14
Hej, det är samma nu spelade den 2 låtar sen sluta de och nu hittar Spotify inte playbaren sen går de igen efter en stund. 7895345

Går det spela från Sonosappen när detta händer?

Tack på förhand!
Badge
Hej, det är samma nu spelade den 2 låtar sen sluta de och nu hittar Spotify inte playbaren sen går de igen efter en stund. 7895345
Userlevel 3
Badge +14
Vänligen uppdatera systemet och testa igen.

Om du fortfarande har problem, vänligen skicka en ny diagnostik är du snäll.

Tack på förhand!
Badge
Nu har de havererat helt här, när jag spelar en låt på Spotify nu sä bara bytar den låt och stoppar utan att den spelar något och sen när jag trycker play gör den lika dant igen. 7885026 får jag fram
Userlevel 3
Badge +14
Den är kopplad rätt in i routern/modemet. Och sen optisk in i tvn

Då vill jag att du skickar en diagnostik när du inte hittar systemet från Fler Alternativ.
Samt en från Avancerade Inställningar när du har kontakt.

Tack på förhand!
Badge
Den är kopplad rätt in i routern/modemet. Och sen optisk in i tvn
Userlevel 3
Badge +14
Att du tappar systemet helt skall inte ha något att göra med fixen, dock repetera låtar har.

Vad sitter din PLAYBAR kablad till?

Tack på förhand!
Badge
Nu blev de helt katastrof när jag tog bort fixen, nu spelar den en låt bara sen kopplar den ur Sonos systemet helt och sen får jag ansluta på nyttt. Pontus
Badge
Nu har jag uppdaterat igen och nu spelar den samma låt 2 gånger igen. Pontus fick 7874630
Userlevel 3
Badge +14
Aa hade problem med de oxå, trodde de hade något samband med de andra. Pontus

Jag har testat att ta bort fixen för en stund.
Skulle du kunna skicka en ny diagnostik efter du uppdaterat igen och sedan har problemet igen?

Tack på förhand!
Badge
Aa hade problem med de oxå, trodde de hade något samband med de andra. Pontus
Userlevel 3
Badge +14
Fick fram 7844378 Med vänlig hälsning, Pontus

Tackar, jag ser att du har testfixen inlagd i ditt system med.
Hade du detta felet innan den fixen blev tillagd?

Tack på förhand!
Badge
Fick fram 7844378 Med vänlig hälsning, Pontus
Userlevel 3
Badge +14
Ursäkta för sent svar!

Skulle du kunna skicka en diagnostik från Sonoappen precis efter du har detta problemet.
Posta sedan numret här så skall jag se vad det kan bero på.

Tack på förhand!