Question

Problem med playbar

  • 17 October 2017
  • 1 reply
  • 129 views

Efter strömavbröt har jag tappat mitt playbar. Jag har följt instalationen men kan inte ansluta till playbaren vad ska jag göra

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 2
Badge +1
Hej Omids7,

Välkommen till forumet!
Kommer några lampor på i Playbaren överhuvudtaget?