Problem installera playbar

  • 28 December 2017
  • 3 replies
  • 141 views

Hej, jag har problem installera min playbar. Går endast att hitta den via ethernet kabeln sedan när den ska uppdatera systemet så får jag felkod 1101. Har provat starta om fibermodem, switch router, gateway och wi-fi extender, vad göra nu?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 3
Badge +14
Hej och välkommen till forumet macke!

Skulle du kunna skicka diagnostik från Sonosappen när den är med kabel, posta sedan numret du får här.
Har fått hjälp nu fungerar det, visade sig vara någon slags återförsäljare ex de skickat mig
Userlevel 3
Badge +14
Har fått hjälp nu fungerar det, visade sig vara någon slags återförsäljare ex de skickat mig

Tack för återkoppling!

Ajdå, skönt att det lösts sig dock.

Ha en fortsatt bra dag!