Question

Plötsligt slutar min Sonos 5 fungera


Lyssnade på luncheko, SR P1 idag. Högtalaren slutade fungera. Hittas inte i WiFi nätverket.

5 replies

Userlevel 3
Badge +14
Hej Bonzo5,

Som jag skrev i mailet till dig tidigare är det ett fel på din Play:5 tyvärr.
Diagnostik nr 1757958360
Does the speaker work when cabled to the network? If so, perhaps submit another diagnostic when it is cabled and then Contact Sonos Customer Care. Note that some of the links provide 24/7 support.

Fungerar högtalaren när den är ansluten till nätverket? Om så är fallet, skicka in en annan diagnos när den är kapslad och kontakta Kontakta Sonos Kundtjänst. Observera att några länkar ger 24/7 support.
Fungerar med kabel! Diagnoslänken tidigare är med kabel!
Okay, then perhaps now make contact with Sonos Customer Care through the link I provided earlier.

Okej, varför kontakta nu Sonos Kundtjänst via länken som jag angav tidigare.

Reply